logo

Storing melden of onderhoud nodig? +31(0) 77 476 27 82
MA T/M VR 08:00 - 20:00 / ZA & ZO 10:00 - 20:00

hero-detail-small

Privacybeleid

Grootkeuken Gilde®

Uw Privacy

Grootkeuken Gilde B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Grootkeuken Gilde B.V. persoonsgegevens verwerkt van stakeholders w.o. relaties en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Grootkeuken Gilde B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat Grootkeuken Gilde:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van onze primaire bedrijfsprocessen en u toestemming vraagt in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw rechten respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Grootkeuken Gilde B.V., Tolhuisweg 2, 6071RG, Swalmen.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Grootkeuken Gilde B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van onze dienstverlening verzamelt en verwerkt Grootkeuken Gilde B.V. hiertoe contactgegevens, w.o. namen, adresgegevens, vaste en mobiele telefoonnummers en emailadressen:

  • Wanneer u producten en/of diensten van Grootkeuken Gilde B.V. afneemt. Dit kan via onze salesafdelingen, website en/of bij persoonlijk contact;
  • Wanneer u contact heeft met Grootkeuken Gilde B.V.. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, onderzoeken, inschrijft voor informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze website, inlogt op uw en onze accounts, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Grootkeuken Gilde B.V. rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.


Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Grootkeuken Gilde B.V. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Grootkeuken Gilde B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Grootkeuken Gilde B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Grootkeuken Gilde B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of een mailing.


Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Grootkeuken Gilde B.V., Tolhuisweg 2, 6071 RG Swalmen of e-mail: info@grootkeukengilde.nl.